Kotimaisen matkailijan käyttäytyminen

Toteutimme maalis-huhtikuun vaihteessa pienen kyselyn, jossa halusimme selvittää kotimaisen matkailijan käyttäytymistä: milloin hän lomailee, kenen kanssa, milloin tekee varauksen ja mitkä asiat vaikuttavat matkakohteen valintaan. Kyselyyn vastasi 569 henkilöä, joista 88 % naisia. Vastaajien ikäjakauma oli laaja, painottuen kuitenkin yli 35-vuotiaisiin. Tämä kannattaa pitää mielessä kun analysoi vastauksia. Missä, milloin ja kenen kanssa? Suurin osa…

Read more